Veri Analizi - Raporlama - Dashboard

VERİ ANALİZİ-RAPORLAMA-DASHBOARD Eğitimi 16 Saat, 8 Ana Bölümden oluşmaktadır.


Bölüm 1: Koşullu Biçimlendirmenin Gelişmiş Özellikleri

Koşullu Biçimlendirme Ayarları

Koşullu Biçimlendirmede Formülleri Kullanmak

Koşullu Biçimlendirme ’de Simgeleri Kullanmak

Koşullu Biçimlendirmeleri Tüm Tabloyu Uygulamak


Bölüm 2: Veri Doğrulama Ve Koşullu Biçimlendirme

Veri Doğrulama Kuralları İle Çalışmak

Veri Doğrulama Koşullu Biçimlendirmeyi Birlikte Kullanmak

Veri Doğrulama Ve Koşullu Biçimlendirme

Veri Doğrulama Kuralları İle Çalışmak

Veri DoğrulamaKoşulluBiçimlendirmeyiBirlikte Kullanmak


Bölüm 3: Excel’İn Sık Kullanılan Fonksiyonları

Topla, En Büyük, En Küçük, Ortalama Eğer,E-Topla, Eğersay,Düşeyara,Eğerhata,Çoketopla,İdis,KaçıncıFormülleri İç İçe FormülKullanım


Bölüm 4: Grafikler ve Gelişmiş Grafik Özellikleri

2 Boyutlu ve 3 Boyutlu Grafikler Çizmek

Çift Değerli Grafikler Oluşturmak,

Grafiklerin Gelişmiş Özelliklerini Kullanmak

İşlevler İle Raporlar Oluşturmak

Etopla, Çoketopla, Eğer, Düşeyara, İndis, Kaçıncı Gibi İşlevler, Koşullu Biçimlendirmeler, Veri Doğrulama Gibi Özellikleri Kullanarak Rapor Ekranları Oluşturmak


Bölüm 5: Özet Tabloları Kullanmak

Gruplandırma Özelliklerini Etkin Olarak Kullanmak

Özet Grafikleri Kullanmak

Dilimleyicileri Ve Gelişmiş Dilimleyici Özelliklerini Kullanmak

Zaman Çizelgesini Kullanmak

Dilimleyici Ve Zaman Çizelgesi İle Grafiklerde Kullanmak


Bölüm 6: Özet Tabloları Kullanarak Raporlar Oluşturmak

Özet Tablo, Koşullu Biçimlendirme, Grafikler, DilimleyicilerKullanarak Raporlar Oluşturmak


Bölüm 7: Dashboard Raporlama Ekranları Oluşturmak

Dashboard Ekranları Oluşturmak

Dashboard Özet Tablolarında

Koşullu Biçimlendirmeleri Kullanmak

Rapor Ekranlarında Çift Sütunlu Grafikler Yaratmak

Dashboard Ekranlarında Satış Karlılık Raporları Oluşturmak

Dilimleyiciler İle Çalışmak

Dilimleyicileri Birden Fazla Özet Tabloya Bağlamak Ve Kullanmak


Bölüm 8: Geliştirici Sekmesindeki Düğmeleri Kullanarak Raporlar Oluşturmak Onay Kutuları İle Çalışmak

Seçenek Düğmeleri İle Çalışmak

Açılır Liste Kutuları İle Çalışmak

Liste Kutuları İle Çalışmak

0 görüntüleme

Canex Eğitim ve Danışmanlık

Kadıköy/İSTANBUL  ​​