top of page

Temel Düzey MS Excel Eğitimi

Bölüm 1: Giriş

1. Excel'in Genel Tanıtımı

2. Hızlı erişim çubuğunu kullanma

3. Şeridi özelleştirme

4. Kaydet ve farklı kaydet

Bölüm 2: Çalışma Sayfasında Çalışma

1. Veri girişi ve seçme yöntemlerini kullanma

2. Otomatik doldurma ve tamamlama

3. İşlemi geri al ve yinele

Bölüm 3: Çalışma sayfasını düzenleme

1. Sütun, satır, hücre ekleme ve silme işlemleri

2. Sütun genişliği ve satır yüksekliği ayarlama

3. Sütun ve satırı gizleme işlemi

4. Verileri taşıma ve kopyalama

Bölüm 4: Hesaplama yapma

1. Formül oluşturma

2. Fonksiyonları kullanarak hesaplama yapma

3. Formülleri, fonksiyonları kopyalama

Bölüm 5: Biçimlendirme

1. Giriş sekmesini kullanma

2. Hızlı biçimlendirme araç çubuğunu kullanma

3. Yazı tipi, hizalama ve sayı formatlarını biçimlendirme

4. Tablo biçimlendirme

Bölüm 6: Temalar ve stiller

1. Tema oluşturma ve o temayı uygulama

2. Stil oluşturma ve uygulama

Bölüm 7: Çalışma kitabını geliştirme

1. Sayfa sekmelerini biçimlendirme

2. Çalışma sayfalarını yerleştirme

3. Çalışma sayfası ekleme ve silme

Bölüm 8: Çalışma sayfası içeriğini yazdırma

1. Yazdırma başlığını ayarlama

2. Üstbilgi ve altbilgi oluşturma

3. Yazdırma alanı tanımlama

Bölüm 9: Yerleşimi özelleştirme

1. Çalışma sayfasını isteğe göre bölme, gizleme ya da gösterme

2. Çalışma sayfasını hizalama

3. Sütun ve satırları dondurma

Bölüm 10: Grafikler ve Smartart

1. Grafik oluşturma

2. Grafik araçları sekmesini kullanma

3. Grafiğe veri ekleme ya da grafikten veri çıkarma

4. Trend grafikler oluşturma

5. Listeleme yapma

6. Smartart düzenleme

7. Verilerle hiyerarşi ve grafikler oluşturma

Katılımcılar:  Bütün yaş ve meslek grupları

Süre:             16 Saat

bottom of page