top of page

İleri Düzey MS Excel Eğitimi

Bölüm 1:        Genel Excel Kullanımı

Belge Üzerinde hızlı hareket etme ve Excel kısayolları

Veri Girişinde Zaman Kazandıran Excel Teknikleri

Bilinmeyen Excel Özellikleri

Bölüm 2:     Koşullu Biçimlendirmeleri Uygulamak

Seçilen Aralığa Koşullu Biçimlendirme Uygulamak

En yüksek, En Düşük değerleri işaretlemek

Listelerde Tekrar eden değerleri bulmak

Formüle Bağlı Koşullu Biçimlendirme Uygulamak

Bölüm 3:     Listeleri Sıralamak ve Filtre Uygulamak

Sıralama Uygulamaları

Filtre Uygulamaları

Bölüm 4:     Verilerinizin Girdisini Doğrulamak

Veri doğrulama ile hücrelere giriş şartları vermek

Girdi İletilerini Belirlemek

Hata Uyarılarını Belirlemek

Veri Doğrulamayı Kaldırmak

Formül Girerek Veri Doğrulama Yapmak

Bölüm 5:     Excel’in Sık Kullanılan Fonksiyonları

Topla, En Büyük, En Küçük, Ortalama

Eğer,E-Topla, Eğersay,Düşeyara,Eğerhata,Çoketopla,İndis,Kaçıncı formülleri

İç İçe Formül Kullanımı

Bölüm 6:     Tarih&Saat ve Fonksiyonları

Yıl Fonksiyonu, Ay Fonksiyonu, Gün Fonksiyonu, Bugün Fonksiyonu

Tamişgünü Fonksiyonu ile çalışma günlerini bulmak

Haftanıngünü, Haftasay Fonksiyonu

Bölüm 7:     Alttoplamlar İle Çalışmak

Verilerin Alt Toplamlarını Aldırmak

Birden Fazla Alt Toplam Aldırmak

Alttoplam İşlevini Kullanmak

Bölüm 8:   Grafikler İle Çalışmak

Yeni Grafik Özelliklerini Tanımak

Satır ve sütunlardaki bilgileri yer değiştirmek

Grafik Özelliklerini Kullanmak

Bölüm 9:   Metin ve Veri Fonksiyonları

Uzunluk Fonksiyonu, Küçükharf Fonksiyonu

Büyükharf Fonksiyonu, Soldan Fonksiyonu

Sağdan Fonksiyonu, Parçaal Fonksiyonu

Birleştir Fonksiyonu, Kırp Fonksiyon

Mbul Fonksiyonu,

Fonksiyonların İç-İçe Kullanım Örnekleri

Bölüm 10:   Hedef Ara ve Senaryolar İle Çalışmak

Hedef Ara İle aradığınız sonuca ulaşmak

Senaryolar’ı Kullanarak farklı seçenekler üzerinde çalışmak

Bölüm 11:   Özet Tablo Raporlamaları Oluşturmak

Özet tablo mantığını anlamak, alanları satır, sütun ve toplam alanlarına yerleştirmek

Özet Tabloları hızlı bir biçimde biçimlendirmek

Özet Tablo Seçenekleri ile Çalışmak

Alan Üstbilgilerini Göstermek/Gizlemek, Alan Listelerini Göstermek/Gizlemek

Özet Tablodaki Verileri Yenilemek

Özet Tablonuzun Kaynağını Değiştirmek

Özet Tablonuzdaki Verileri Sıralamak

Özet Tabloların Ayarlarını Değiştirmek

Özet Tabloları Birleştirmek ve Faklı tablolardan tek tablo oluşturmak

Dilimleyicileri Kullanmak

Katılımcılar:  Bütün yaş ve meslek grupları , Temel Excel Bilgisine Sahip Kişiler

Süre:             16 Saat

bottom of page