top of page
Vlookup_Function.gif

Aranan Değer: Looklup_value

Tablo Dizisi: Table_array

Sütun_İndis Sayısı: Col_index_num

Aralık_Bak: Range_lookup

Looklup_value:       Aranılacak Değer

Table_array:           Nerede Aratılacak

Col_index_num:      Eşleşme Sonrası Kaçıncı Sütun 

Range_lookup:        0

bottom of page