top of page

Türkçe

İngilizce

Açıklama

ACOS

ACOSH

ADRES

AİÇVERİMORANI

ALANSAY

ALTTOPLAM

AMORDEGRC

AMORLINC

ANA_PARA_ÖDEMESİ

ASİNH

AŞAĞIYUVARLA

ATAN

ATAN2

ATANH

AY

AZALANBAKİYE

BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY

BAĞ_DEĞ_SAY

BASIKLIK

BD

BESINIR

BESSELI

BESSELJ

BESSELK

BESSELY

BETADAĞ

BETATERS

BIN2DEC

BIN2HEX

BIN2OCT

BİLGİ

BİNOMDAĞ

BİRLEŞTİR

BOŞLUKSAY

BÖLÜM

BUGÜN

BUL

BÜYÜK

BÜYÜKHARF

BÜYÜME

COS

COSH

ÇARPIKLIK

ÇARPIM

ÇARPINIM

ÇEVİR

ÇİFT

ÇİFTAZALANBAKİYE

ÇİFTFAKTÖR

ÇİFTMİ

ÇOKTERİMLİ

D_İÇ_VERİM_ORANI

DA

DAB

DAKİKA

DAMGA

DÇARP

DEC2BIN

DEC2HEX

DEC2OCT

DEĞER

DEĞERİND

DEĞERVADE

DEĞİL

DEĞİŞTİR

DELTA

DERECE

DETERMİNANT

DEVRESEL_ÖDEME

DEVRİK_DÖNÜŞÜM

DİZEY_TERS

DOĞRU

DOLAYLI

DOT

DÖRTTEBİRLİK

DÜŞEYARA

EBOŞSA

EĞER

EĞERSAY

EĞİLİM

EĞİM

EHATA

EHATALIYSA

ELEMAN

EMANTIKSALSA

EMETİNDEĞİLSE

EMETİNSE

ENÇOK_OLAN

EREFSE

ESAYIYSA

ETKİN

ETOPLA

EYOKSA

FAİZ_ORANI

FAİZORANI

FAİZTUTARI

FDAĞ

FISHER

FISHERTERS

FTERS

FTEST

GAMADAĞ

GAMALN

GAMATERS

GD

GDPROGRAM

GEOORT

GERÇEKFAİZ

GERÇEKFAİZV

GETİRİ

GÜN

GÜN360

GÜVENİRLİK

HAFTANINGÜNÜ

HAFTASAY

HARORT

HATA.TİPİ

HATAİŞLEV

HEX2BIN

HEX2DEC

HEX2OCT

HİPERGEOMDAĞ

HTAHDEĞER

HTAHEŞ

HTAHÖDEME

HÜCRE

ISPMT

İÇ_VERİM_ORANI

İNDİRİM

İNDİS

İŞARET

İŞGÜNÜ

KAÇINCI

KAREKÖK

KAREKÖKPİ

KARMAŞIK

KAYDIR

KESMENOKTASI

KIRP

KIRPORTALAMA

KİKAREDAĞ

KİKARETERS

KİKARETEST

KOD

KOMBİNASYON

KORELASYON

KOVARYANS

KÖPRÜ

KRİTİKBİNOM

KUPONGÜN

KUPONGÜNBD

KUPONGÜNDSK

KUPONGÜNÖKT

KUPONGÜNSKT

KUPONSAYI

KUVVET

KÜÇÜK

KÜÇÜKHARF

KYUVARLA

LİRA

LİRAKES

LİRAON

LN

LOG

LOG10

LOGNORMDAĞ

LOGTERS

LOT

M

MAK

MAKA

MBUL

METNEÇEVİR

MİN

MİNA

MOD

MSÜRE

MUTLAK

NBD

NEGBİNOMDAĞ

NOMİNAL

NORMDAĞ

NORMSDAĞ

NORMSTERS

NORMTERS

NSAT

OBEB

OCT2BIN

OCT2DEC

OCT2HEX

OKEK

OLASILIK

ORTALAMA

ORTALAMAA

ORTANCA

ORTSAP

ÖDEME

ÖDEMEİND

ÖDEMEVADE

ÖZDEŞ

ÖZETVERİAL

PARÇAAL

PEARSON

PERMÜTASYON

POISSON

RADYAN

RANK

RASTGELEARADA

RKARE

ROMEN

S

S_SAYI_ÜRET

SAAT

SAĞDAN

SANAL

SANBAĞ_DEĞİŞKEN

SANBÖL

SANCOS

SANÇARP

SANÇIKAR

SANEŞLENEK

SANGERÇEK

SANİYE

SANKAREKÖK

SANKUVVET

SANLN

SANLOG10

SANLOG2

SANMUTLAK

SANSIN

SANTOPLA

SANÜS

SAPKARE

SATIR

SATIRSAY

SAYIDÜZENLE

SAYIYAÇEVİR

SERİAY

SERİTARİH

SERİTOPLA

SIKLIK

SİN

SİNH

SOLDAN

STANDARTLAŞTIRMA

STDSAPMA

STDSAPMAA

STDSAPMAS

STDSAPMASA

STHYX

SÜRE

SÜTUN

SÜTUNSAY

ŞİMDİ

TABANAYUVARLA

TAHMİN

TAKSİT_SAYISI

TAMİŞGÜNÜ

TAMSAYI

TAN

TANH

TARİH

TARİHSAYISI

TAVANAYUVARLA

TDAĞ

TEK

TEKMİ

TEKSDEĞER

TEKSÖDEME

TEKYDEĞER

TEKYÖDEME

TEMİZ

TOPANAPARA

TOPKARE

TOPLA

TOPLA.ÇARPIM

TOPÖDENENFAİZ

TOPX2AY2

TOPX2EY2

TOPXEY2

TTERS

TTEST

TÜMHATAİŞLEV

TÜR

UZUNLUK

ÜS

ÜSTELDAĞ

VAL

VAR

VARA

VARS

VARSA

VE

VSEÇÇARP

VSEÇMAK

VSEÇMİN

VSEÇORT

VSEÇSAY

VSEÇSAYDOLU

VSEÇSTDSAPMA

VSEÇSTDSAPMAS

VSEÇTOPLA

VSEÇVAR

VSEÇVARS

WEIBULL

YADA

YANLIŞ

YAT

YATAYARA

YAZIM.DÜZENİ

YERİNEKOY

YIL

YILORAN

YİNELE

YOKSAY

YUKARIYUVARLA

YUVARLA

YÜZDEBİRLİK

YÜZDERANK

ZAMAN

ZAMANSAYISI

ZTEST

ACOS

ACOSH

ADDRESS

XIRR

AREAS

SUBTOTAL

AMORDEGRC

AMORLINC

PPMT

ASINH

ROUNDDOWN

ATAN

ATAN2

ATANH

MONTH

DB

COUNTA

COUNT

KURT

PV

GESTEP

BESSELI

BESSELJ

BESSELK

BESSELY

BETADIST

BETAINV

BIN2DEC

BIN2HEX

BIN2OCT

INFO

BINOMDIST

CONCATENATE

COUNTBLANK

QUOTIENT

TODAY

FIND

LARGE

UPPER

GROWTH

COS

COSH

SKEW

PRODUCT

FACT

CONVERT

EVEN

DDB

FACTDOUBLE

ISEVEN

MULTINOMIAL

MIRR

SLN

VDB

MINUTE

CHAR

MMULT

DEC2BIN

DEC2HEX

DEC2OCT

PRICE

PRICEDISC

PRICEMAT

NOT

REPLACE

DELTA

DEGREES

MDETERM

PMT

TRANSPOSE

MINVERSE

TRUE

INDIRECT

LINEST

QUARTILE

VLOOKUP

ISBLANK

IF

COUNTIF

TREND

SLOPE

ISERR

ISERROR

CHOOSE

ISLOGICAL

ISNONTEXT

ISTEXT

MODE

ISREF

ISNUMBER

EFFECT

SUMIF

ISNA

RATE

INTRATE

IPMT

FDIST

FISHER

FISHERINV

FINV

FTEST

GAMMADIST

GAMMALN

GAMMAINV

FV

GDPROGRAM

GEOMEAN

ACCRINT

ACCRINTM

RECEİVED

DAY

DAYS360

CONFIDENCE

WEEKDAY

WEEKNUM

HARMEAN

ERROR.TYPE

ERF

HEX2BIN

HEX2DEC

HEX2OCT

HYPGEOMDIST

TBILLPRICE

TBILLEQ

TBILLYIELD

CELL

ISPMT

IRR

DISC

INDEX

SIGN

WORKDAY

MATCH

SQRT

SQRTPI

COMPLEX

OFFSET

INTERCEPT

TRIM

TRIMMEAN

CHIDIST

CHIINV

CHITEST

CODE

COMBIN

CORREL

COVAR

HYPERLINK

CRITBINOM

COUPDAYS

COUPDAYBS

COUPDAYSNC

COUPPCD

COUPNCD

COUPNUM

POWER

SMALL

LOWER

MROUND

DOLLAR

DOLLARFR

DOLLARDE

LN

LOG

LOG10

LOGNORMDIST

LOGINV

LOGEST

T

MAX

MAXA

SEARCH

TEXT

MIN

MINA

MOD

MDURATION

ABS

NPV

NEGBINOMDIST

NOMINAL

NORMDIST

NORMSDIST

NORMSINV

NORMINV

TRUNC

GCD

OCT2BIN

OCT2DEC

OCT2OCT

LCM

PROB

AVERAGE

AVERAGEA

MEDIAN

AVEDEV

YIELD

YIELDDISC

YIELDMAT

EXACT

GETPIVOTDATA

MID

PEARSON

PERMUT

PI

POISSON

RADIANS

RANK

RANDBETWEEN

RSQ

ROMAN

N

RAND

HOUR

RIGHT

IMAGINARY

IMARGUMENT

IMDIV

IMCOS

IMPRODUCT

IMSUB

IMCONJUGATE

IMREAL

SECOND

IMSQRT

IMPOWER

IMLN

IMLOG10

IMLOG2

IMABS

IMSIN

IMSUM

IMEXP

DEVSQ

ROW

ROWS

FIXED

VALUE

EDTE

EOMONTH

SERIESSUM

FREQUENCY

SIN

SINH

LEFT

STANDARDIZE

STDEV

STDEVA

STDEVP

STDEVPA

STEYX

DURATION

COLUMN

COLUMNS

NOW

FLOOR

FORECAST

NPER

NETWORKDAYS

INT

TAN

TANH

DATE

DATEVALUE

CEILING

TDIST

ODD

ISODD

ODDLPRICE

ODDLYIELD

ODDFPRICE

ODDFYIELD

CLEAN

CUMPRINC

SUMSQ

SUM

SUMPRODUCT

CUMIMPT

SUMX2PY2

SUMX2MY2

SUMXMY2

TINV

TTEST

ERFC

TYPE

LEN

EXP

EXPONDIST

DGET

VAR

VARA

VARP

VARPA

AND

DPRODUCT

DMAX

DMIN

DAVERAGE

DCOUNT

DCOUNTA

DSTDEV

DSTDEVP

DSUM

DVAR

DVARP

WEIBULL

OR

FALSE

SYD

HLOOKUP

PROPER

SUBSTITUTE

YEAR

YEARFRAC

REPT

NA

ROUNDUP

ROUND

PERCENTILE

PERCENTRANK

TIME

TIMEVALUE

ZTEST

Bir sayının arkkosinüsünü verir

Bir sayının ters hiperbolik kosinüsünü verir

Bir başvuruyu, çalışma sayfasındaki tek bir hücreye metin olarak verir

Dönemsel olması gerekmeyen bir para akışları programı için, iç verim oranını verir

Bir başvurudaki alan sayısını verir

Listedeki ya da veritabanındaki bir alt toplamı verir

Yıpranma katsayısı kullanarak her hesap döneminin değer kaybını verir

Her hesap dönemi içindeki yıpranmayı verir

Verilen bir süre için bir yatırımın anaparasına dayanan ödemeyi verir

Bir sayının ters hiperbolik sinüsünü verir

Bir sayıyı, daha küçük sayıya, sıfıra yakınsayarak yuvarlar

Bir sayının arktanjantını verir

Arktanjantı, x- ve y- koordinatlarından verir

Bir sayının ters hiperbolik tanjantını verir

Bir seri numarasını aya dönüştürür

Bir malın belirtilen bir süre içindeki yıpranmasını, sabit azalan bakiye yöntemini kullanarak verir

Bağımsız değişkenler listesinde kaç tane değer bulunduğunu sayar

Bağımsız değişkenler listesinde kaç tane sayı bulunduğunu sayar

Bir veri kümesinin basıklığını verir

Bir yatırımın bugünkü değerini verir

Bir sayının eşik değerinden büyük olup olmadığını sınar

Değiştirilmiş Bessel işlevi In(x)'i verir

Bessel işlevi Jn(x)'i verir

Değiştirilmiş Bessel işlevi Kn(x)'i verir

Bessel işlevi Yn(x)'i verir

Beta birikimli dağılım fonksiyonunu verir

Belirli bir beta dağılımı için birikimli dağılım fonksiyonunun tersini verir

İkili bir sayıyı, ondalık sayıya dönüştürür

İkili bir sayıyı, onaltılıya dönüştürür

İkili bir sayıyı, sekizliye dönüştürür

Geçerli işletim ortamı hakkında bilgi verir.Not: Bu işlev Web için Excel 'de kullanılamaz.

Tek terimli binom dağılımı olasılığını verir

İki veya daha fazla metin dizesini tek bir dizede birleştirir

Aralıktaki boş hücre sayısını hesaplar

Bölme işleminin tamsayı kısmını verir

Bugünün tarihini seri numarasına dönüştürür

Bir metin değerini, bir başkasının içinde bulur (büyük küçük harf duyarlıdır)

Veri kümesinde k sırasındaki en büyük değeri verir

Metni büyük harfe çevirir

Üstel bir eğilim boyunca değerler verir

Bir sayının kosinüsünü verir

Bir sayının hiperbolik kosinüsünü verir

Bir dağılımın çarpıklığını verir

Bağımsız değişkenlerini çarpar

Bir sayının faktörünü verir

Bir sayıyı, bir ölçüm sisteminden bir başka ölçüm sistemine dönüştürür

Bir sayıyı, en yakın daha büyük çift tamsayıya yuvarlar

Bir malın belirtilen bir süre içindeki yıpranmasını, çift azalan bakiye yöntemi kullanarak verir

Bir sayının çift çarpımını verir

Sayı çiftse, DOĞRU verir

Sayılar kümesinin çok terimlisini verir

Pozitif ve negatif para akışlarının farklı oranlarda finanse edildiği durumlarda, iç verim oranını verir

Varlığın belirli bir dönem için doğrusal amortismanını verir

Bir malın amortismanını, belirlenmiş ya da kısmi bir dönem için, bir azalan bakiye yöntemi kullanarak verir

Bir seri numarasını dakikaya dönüştürür

Kod sayısıyla belirtilen karakteri verir

İki dizinin matris çarpımını verir

Ondalık bir sayıyı, ikiliye dönüştürür

Ondalık bir sayıyı, onaltılıya dönüştürür

Ondalık bir sayıyı sekizliğe dönüştürür

Dönemsel faizi ödenen menkul değerin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir

İndirimli tahvilin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir

Vadesinde faiz ödenen bir tahvilin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir

Bağımsız değişkeninin mantığını tersine çevirir

Metnin içindeki karakterleri değiştirir

İki değerin eşit olup olmadığını sınar

Radyanları dereceye dönüştürür

Bir dizinin dizey determinantını verir

Bir yıllık dönemsel ödemeyi verir

Bir dizinin devrik dönüşümünü verir

Bir dizinin matris tersini verir

DOĞRU mantıksal değerini verir

Metin değeriyle belirtilen bir başvuru verir

Doğrusal bir eğilimin parametrelerini verir

Veri kümesinin dörtte birliğini verir

Bir dizinin ilk sütununa bakar ve bir hücrenin değerini vermek için satır boyunca hareket eder

Değer boşsa, DOĞRU verir

Gerçekleştirilecek bir mantıksal sınama belirtir

Verilen ölçütlere uyan bir aralık içindeki boş olmayan hücreleri sayar

Doğrusal bir eğilim boyunca değerler verir

Doğrusal çakışma çizgisinin eğimini verir

Değer, #YOK dışındaki bir hata değeriyse, DOĞRU verir

Değer, herhangi bir hata değeriyse, DOĞRU verir

Değerler listesinden bir değer seçer

Değer, mantıksal bir değerse, DOĞRU verir

Değer, metin değilse, DOĞRU verir

Değer bir metinse DOĞRU verir

Veri kümesindeki en sık rastlanan değeri verir

Değer bir başvuruysa, DOĞRU verir

Değer, bir sayıysa, DOĞRU verir

Efektif yıllık faiz oranını verir

Verilen ölçütle belirlenen hücreleri toplar

Değer, #YOK hata değeriyse, DOĞRU verir

Bir yıllık dönem başına düşen faiz oranını verir

Tam olarak yatırım yapılmış bir tahvilin faiz oranını verir

Bir yatırımın verilen bir süre için faiz ödemesini verir

F olasılık dağılımını verir

Fisher dönüşümünü verir

Fisher dönüşümünün tersini verir

F olasılık dağılımının tersini verir

F-test'in sonucunu verir

Gama dağılımını verir

Gama işlevinin (Γ(x)) doğal logaritmasını verir

Gama kümülatif dağılımının tersini verir

Bir yatırımın gelecekteki değerini verir

Bir seri birleşik faiz oranı uyguladıktan sonra, bir başlangıçtaki anaparanın gelecekteki değerini verir

Geometrik ortayı verir

Dönemsel faiz ödeyen hisse senedine ilişkin tahakkuk eden faizi getirir

Vadesinde ödeme yapan bir tahvilin tahakkuk etmiş faizini verir

Tam olarak yatırılmış bir tahvilin vadesinin bitiminde alınan miktarı verir

Seri numarasını, ayın bir gününe dönüştürür

İki tarih arasındaki gün sayısını, 360 günlük yılı esas alarak hesaplar

Bir popülasyon ortalaması için güvenirlik aralığını verir

Bir seri numarasını, haftanın gününe dönüştürür

Dizisel değerini, haftanın yıl içinde bulunduğu konumu sayısal olarak gösteren sayıya dönüştürür

Harmonik ortayı verir

Hata türüne ilişkin bir sayı verir

Hata işlevini verir

Onaltılı bir sayıyı ikiliye dönüştürür

Onaltılı bir sayıyı ondalığa dönüştürür

Onaltılı bir sayıyı sekizliğe dönüştürür

Hipergeometrik dağılımı verir

Hazine bonosu için 100 TL'lik nominal değerin fiyatını verir

Bir Hazine bonosunun bono eşdeğeri ödemesini verir

Bir Hazine bonosunun ödemesini verir

Bir hücrenin biçimlendirmesi, konumu ya da içeriği hakkında bilgi verir

Yatırımın belirli bir dönemi boyunca ödenen faizi hesaplar.

Bir para akışı serisi için, iç verim oranını verir

Bir tahvilin indirim oranını verir

Başvurudan veya diziden bir değer seçmek için, bir dizin kullanır

Bir sayının işaretini verir

Belirtilen sayıda çalışma günü öncesinin ya da sonrasının tarihinin seri numarasını verir

Bir başvurudaki veya dizideki değerleri arar

Pozitif bir karekök verir

(* Pi sayısının) kare kökünü verir

Gerçek ve sanal katsayıları, karmaşık sayıya dönüştürür

Verilen bir başvurudan, bir başvuru kaydırmayı verir

Doğrusal çakıştırma çizgisinin kesişme noktasını verir

Metindeki boşlukları kaldırır

Bir veri kümesinin içinin ortalamasını verir

Kikare dağılımın tek kuyruklu olasılığını verir

Kikare dağılımın tek kuyruklu olasılığının tersini verir

Bağımsızlık sınamalarını verir

Bir metin dizesindeki ilk karakter için sayısal bir kod verir

Verilen sayıda öğenin kombinasyon sayısını verir

İki veri kümesi arasındaki bağlantı katsayısını verir

Eşleştirilmiş sapmaların ortalaması olan kovaryansı verir

Bir ağ sunucusunda, bir intranette ya da Internet'te depolanan bir belgeyi açan bir kısayol ya da atlama oluşturur

Birikimli binom dağılımının bir ölçüt değerinden küçük veya ölçüt değerine eşit olduğu en küçük değeri verir

Kupon süresindeki, gün sayısını, alış tarihini de içermek üzere, verir

Kupon süresinin başlangıcından alış tarihine kadar olan süredeki gün sayısını verir

Alış tarihinden bir sonraki kupon tarihine kadar olan gün sayısını verir

Alış tarihinden bir önceki kupon tarihini verir

Alış tarihinden bir sonraki kupon tarihini verir

Alış tarihiyle vade tarihi arasında ödenecek kuponların sayısını verir

Bir üsse yükseltilmiş sayının sonucunu verir

Veri kümesinde k sırasındaki en küçük değeri verir

Metni küçük harfe çevirir

İstenen kata yuvarlanmış bir sayı verir

Bir sayıyı TL (Türk Lirası) para birimi biçimini kullanarak metne dönüştürür

Ondalık sayı olarak tanımlanmış lira fiyatını, kesir olarak tanımlanmış lira fiyatına dönüştürür

Kesir olarak tanımlanmış lira fiyatını, ondalık sayı olarak tanımlanmış lira fiyatına dönüştürür

Bir sayının doğal logaritmasını verir

Bir sayının, belirtilen bir tabandaki logaritmasını verir

Bir sayının 10 tabanında logaritmasını verir

Birikimli lognormal dağılımını verir

Logaritmik normal kümülatif dağılımı işlevinin tersini verir

Üstel bir eğilimin parametrelerini verir

Bağımsız değerlerini metne dönüştürür

Bir bağımsız değişkenler listesindeki en büyük değeri verir

Bir bağımsız değişkenler listesindeki, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, en büyük değeri verir

Bir metin değerini, bir başkasının içinde bulur (büyük küçük harfe duyarlı değildir)

Bir sayıyı biçimlendirir ve metne dönüştürür

Bir bağımsız değişkenler listesindeki en küçük değeri verir

Bir bağımsız değişkenler listesindeki, sayılar, metin ve mantıksal değerleri de içermek üzere, en küçük değeri verir

Bölmeden kalanı verir

Varsayılan par değeri 100 TL olan bir tahvil için Macauley değiştirilmiş süreyi verir

Bir sayının mutlak değerini verir

Bir yatırımın bugünkü net değerini, bir dönemsel para akışları serisine ve bir indirim oranına bağlı olarak verir

Negatif binom dağılımını verir

Yıllık nominal faiz oranını verir

Normal birikimli dağılımı verir

Standart normal birikimli dağılımı verir

Standart normal birikimli dağılımın tersini verir

Normal kümülatif dağılımın tersini verir

Bir sayının, tamsayı durumuna gelecek şekilde, fazlalıklarını atar

En büyük ortak böleni verir

Sekizli bir sayıyı ikiliye dönüştürür

Sekizli bir sayıyı ondalığa dönüştürür

Sekizli bir sayıyı onaltılıya dönüştürür

En küçük ortak katı verir

Bir aralıktaki değerlerin iki sınır arasında olması olasılığını verir

Bağımsız değişkenlerinin ortalamasını verir

Bağımsız değişkenlerinin, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere ortalamasını verir

Belirtilen sayıların orta değerini verir

Veri noktalarının ortalamalarından mutlak sapmalarının ortalamasını verir

Belirli aralıklarla faiz ödeyen bir tahvilin ödemesini verir

Hazine bonosu gibi indirimli bir tahvilin yıllık ödemesini verir

Vadesinin bitiminde faiz ödeyen bir tahvilin yıllık ödemesini verir

İki metin değerinin özdeş olup olmadığını anlamak için, değerleri denetler

Bir Özet Tablo raporunda saklanan verileri verir

Bir metin dizesinden belirli sayıda karakteri, belirttiğiniz konumdan başlamak üzere verir

Pearson çarpım moment korelasyon katsayısını verir

Verilen sayıda nesne için permütasyon sayısını verir

Pi değerini verir

Poisson dağılımını verir

Dereceleri radyanlara dönüştürür

Sayılar listesinde bir sayının düzeyini verir

Belirttiğiniz sayılar arasında rastgele bir sayı verir

Pearson çarpım moment korelasyon katsayısının karesini verir

Arap rakamlarını metin biçimiyle Romen rakamlarına çevirir

Sayıya dönüştürülmüş bir değer verir

0 ile 1 arasında rastgele bir sayı verir

Bir seri numarasını saate dönüştürür

Bir metin değerinden en sağdaki karakterleri verir

Karmaşık bir sayının sanal katsayısını verir

Radyanlarla belirtilen bir açı olan teta bağımsız değişkenini verir

İki karmaşık sayının bölümünü verir

Karmaşık bir sayının kosinüsünü verir

2'den 255'e kadar karmaşık sayıların çarpımını verir

Karmaşık sayıların toplamını verir

Karmaşık bir sayının karmaşık eşleniğini verir

Karmaşık bir sayının, gerçek katsayısını verir

Bir seri numarasını saniyeye dönüştürür

Karmaşık bir sayının karekökünü verir

Karmaşık bir sayıyı, bir tamsayı üssüne yükseltilmiş olarak verir

Karmaşık bir sayının doğal logaritmasını verir

Karmaşık bir sayının, 10 tabanında logaritmasını verir

Karmaşık bir sayının 2 tabanında logaritmasını verir

Karmaşık bir sayının mutlak değerini (modül) verir

Karmaşık bir sayının sinüsünü verir

İki karmaşık sayının farkını verir

Karmaşık bir sayının üssünü verir

Sapmaların karelerinin toplamını verir

Bir başvurunun satır sayısını verir

Bir başvurudaki satırların sayısını verir

Bir sayıyı, sabit sayıda ondalıkla, metin olarak biçimlendirir

Bir metin bağımsız değişkenini sayıya dönüştürür

Belirtilen sayıda ay önce veya sonraki ayın son gününün seri numarasını verir

Başlangıç tarihinden itibaren, belirtilen ay sayısından önce veya sonraki tarihin seri numarasını verir

Bir üs serisinin toplamını, formüle bağlı olarak verir

Bir sıklık dağılımını, dikey bir dizi olarak verir

Verilen bir açının sinüsünü verir

Bir sayının hiperbolik sinüsünü verir

Bir metin değerinden en solundaki karakterleri verir

Normalleştirilmiş bir değer verir

Bir örneğe dayanarak standart sapmayı tahmin eder

Standart sapmayı sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, bir örneğe dayanarak tahmin eder

Standart sapmayı, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar

Standart sapmayı sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, tüm popülasyona dayanarak hesaplar

Regresyondaki her x için tahmini y değerinin standart hatasını verir

Belli aralıklarla faiz ödemesi yapan bir tahvilin yıllık süresini verir

Bir başvurunun sütun sayısını verir

Bir başvurudaki sütunların sayısını verir

Geçerli tarihin ve saatin seri numarasını verir

Bir sayıyı, daha küçük sayıya, sıfıra yakınsayarak yuvarlar

Var olan değerleri kullanarak sonraki bir değeri hesaplar veya tahmin eder.

Bir yatırımın dönem sayısını verir

İki tarih arasındaki tam çalışma günlerinin sayısını verir

Bir sayıyı aşağıya doğru en yakın tamsayıya yuvarlar

Bir sayının tanjantını verir

Bir sayının hiperbolik tanjantını verir

Belirli bir tarihin seri numarasını verir

Metin biçimindeki bir tarihi seri numarasına dönüştürür

Bir sayıyı, en yakın tamsayıya ya da en yakın katına yuvarlar

Student t-dağılımını verir

Bir sayıyı en yakın daha büyük tek sayıya yuvarlar

Sayı tekse, DOĞRU verir

Son dönemi tek olan bir tahvilin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir

Son dönemi tek olan bir tahvilin ödemesini verir

İlk dönemi tek olan bir tahvilin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir

İlk dönemi tek olan bir tahvilin ödemesini verir

Metindeki bütün yazdırılamaz karakterleri kaldırır

İki dönem arasında bir borç üzerine ödenen birikimli anaparayı verir

Bağımsız değişkenlerin karelerinin toplamını verir

Bağımsız değişkenlerini toplar

İlişkili dizi bileşenlerinin çarpımlarının toplamını verir

İki dönem arasında ödenen kümülatif faizi verir

İki dizide karşılık gelen değerlerin karelerinin toplamını verir

İki dizideki ilişkili değerlerin farkının toplamını verir

İki dizide karşılık gelen değer farkı karelerinin toplamını verir

Student t-dağılımının tersini verir

Student t-test'le ilişkilendirilmiş olasılığı verir

Tümleyici hata işlevini verir

Bir değerin veri türünü belirten bir sayı verir

Bir metin dizesindeki karakter sayısını verir

e'yi, verilen bir sayının üssüne yükseltilmiş olarak verir

Üstel dağılımı verir

Veritabanından, belirtilen ölçütlerle eşleşen tek bir rapor çıkarır

Varyansı, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder

Varyansı sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, bir örneğe dayanarak tahmin eder

Varyansı, tüm popülasyona dayanarak hesaplar

Varyansı sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, tüm popülasyona dayanarak hesaplar

Bütün bağımsız değişkenleri DOĞRU ise, DOĞRU verir

Kayıtların belli bir alanında bulunan, bir veritabanındaki ölçütlerle eşleşen değerleri çarpar

Seçili veritabanı girişlerinin en yüksek değerini verir

Seçili veritabanı girişlerinin en düşük değerini verir

Seçili veritabanı girdilerinin ortalamasını verir

Veritabanında sayı içeren hücre sayısını hesaplar

Veritabanındaki boş olmayan hücreleri sayar

Seçili veritabanı girişlerinden oluşan bir örneğe dayanarak, standart sapmayı tahmin eder

Standart sapmayı, seçili veritabanı girişlerinin tüm popülasyonunu esas alarak hesaplar

Kayıtların alan sütununda bulunan, ölçütle eşleşen sayıları toplar

Seçili veritabanı girişlerinden oluşan bir örneği esas alarak farkı tahmin eder

Seçili veritabanı girişlerinin tüm popülasyonunu esas alarak farkı hesaplar

Weibull dağılımını hesaplar

Bağımsız değişkenlerden herhangi birisi DOĞRU ise, DOĞRU verir

YANLIŞ mantıksal değerini verir

Bir malın belirtilen bir dönem için toplam kullanım ömrü içindeki yıpranmasını verir

Bir dizinin en üst satırına bakar ve belirtilen hücrenin değerini verir

Bir metin değerinin her bir sözcüğünün ilk harfini büyük harfe çevirir

Bir metin dizesinde, eski metnin yerine yeni metin koyar

Bir seri numarasını yıla dönüştürür

Başlangıç_tarihi ve bitiş_tarihi arasındaki tam günleri gösteren yıl kesrini verir

Metni belirtilen sayıda yineler

#YOK hata değerini verir

Sayıyı daha büyük sayıya, sıfırdan uzaklaşarak yuvarlar

Bir sayıyı, belirtilen basamak sayısına yuvarlar

Bir aralık içerisinde bulunan değerlerin k sırasındaki frekans toplamını verir

Bir veri kümesindeki bir değerin yüzdelik sırasını verir

Belirli bir zamanın seri numarasını verir

Metin biçimindeki zamanı seri numarasına dönüştürür

Z-testinin tek kuyruklu olasılık değerini hesaplar

bottom of page