Temel Düzey Excel Konuları

Temel Düzey Excel Eğitimimiz 16 Saat sürmekte ve 10 Ana Bölümden oluşmaktadır.


Bölüm 1: Giriş

Excel'İn Genel Tanıtımı

Backstage Alanının Kullanma

Hızlı Erişim Çubuğunu Kullanma

Şeridi Özelleştirme

Kaydet ve Farklı Kaydet


Bölüm 2: Çalışma Sayfasında Çalışma

Veri Girişi Ve Seçme Yöntemlerini Kullanma

Otomatik Doldurma Ve Tamamlama İşlemi

Geri Al Ve Yinele


Bölüm 3: Çalışma Sayfasını Düzenleme

Sütun, Satır, Hücre Ekleme Ve Silme İşlemleri

Sütun Genişliği Ve Satır Yüksekliği Ayarlama

Sütun Ve Satırı Gizleme

İşlemi Verileri Taşıma Ve Kopyalama


Bölüm 4: Hesaplama Yapma

Formül Oluşturma

Fonksiyonları Kullanarak Hesaplama Yapma

Formülleri, Fonksiyonları Kopyalama


Bölüm 5: Biçimlendirme

Giriş Sekmesini Kullanma

Hızlı Biçimlendirme

Araç Çubuğunu Kullanma

Yazı Tipi, Hizalama Ve Sayı Formatlarını Biçimlendirme

Tablo Biçimlendirme


Bölüm 6: Temalar ve Stiller

Tema Oluşturma ve Temayı Uygulama

Stil Oluşturma ve Uygulama


Bölüm 7: Çalışma Kitabını Geliştirme

Sayfa Sekmelerini Biçimlendirme

Çalışma Sayfalarını Yerleştirme

Çalışma Sayfası Ekleme ve Silme


Bölüm 8: Çalışma Sayfası İçeriğini Yazdırma

Yazdırma Başlığını Ayarlama Üstbilgi Ve Altbilgi Oluşturma

Yazdırma Alanı Tanımlama


Bölüm 9: Yerleşimi Özelleştirme

Çalışma Sayfasını İsteğe Göre Bölme, Gizleme Ya Da Gösterme

Çalışma Sayfasını Hizalama

Sütun ve Satırları Dondurma


Bölüm 10: Grafikler ve Smartart

Grafik Oluşturma

Grafik Araçları Sekmesini Kullanma

Grafiğe Veri Ekleme Ya Da Grafikten Veri Çıkarma

Trend Grafikler Oluşturma

Listeleme Yapma

Smartart Düzenleme

Verilerle Hiyerarşi ve Grafikler Oluşturma

0 görüntüleme

Canex Eğitim ve Danışmanlık

Kadıköy/İSTANBUL  ​​