İleri Düzey Excel Eğitimi

16 Saat ve 11 Bölüm Ana Bölümden oluşmaktadır.


Bölüm 1: Genel Excel Kullanımı

Belge Üzerinde Hızlı Hareket Etme Ve Excel Kısayolları

Veri Girişinde Zaman Kazandıran Excel Teknikleri

Bilinmeyen Excel Özellikleri


Bölüm 2: Koşullu Biçimlendirmeleri Uygulamak

Seçilen Aralığa Koşullu Biçimlendirme Uygulamak

En Yüksek, En Düşük Değerleri İşaretlemek

Listelerde Tekrar Eden Değerleri Bulmak

Formüle Bağlı Koşullu Biçimlendirme Uygulamak


Bölüm 3: Listeleri Sıralamak Ve Filtre Uygulamak

Sıralama Uygulamaları Filtre Uygulamaları


Bölüm 4: Verilerinizin Girdisini Doğrulamak

Veri Doğrulama İle Hücrelere Giriş Şartları Vermek

Girdi İletilerini Belirlemek

Hata Uyarılarını Belirlemek

Veri Doğrulamayı Kaldırmak

Formül Girerek Veri Doğrulama Yapmak


Bölüm 5: Excel’in Sık Kullanılan Fonksiyonları

Topla, En Büyük, En Küçük, Ortalama Eğer,E-Topla, Eğersay,Düşeyara,Eğerhata,Çoketopla,İdis,Kaçıncı Formülleri İç İçe FormülKullanımı


Bölüm 6: Tarih&Saat Ve Fonksiyonları

Yıl Fonksiyonu, Ay Fonksiyonu, Gün Fonksiyonu, Bugün Fonksiyonu Tamişgünü Fonksiyonuİle Çalışma Günlerini Bulmak Haftanıngünü, HaftasayFonksiyonu


Bölüm 7: Alttoplamlar İle Çalışmak

Verilerin Alt Toplamlarını Aldırmak

Birden Fazla Alt Toplam Aldırmak

Alttoplam İşlevini Kullanmak


Bölüm 8: Grafikler İle Çalışmak

Yeni Grafik Özelliklerini Tanımak

Satır Ve Sütunlardaki Bilgileri Yer Değiştirmek

Grafik Özelliklerini Kullanmak


Bölüm 9: Metin Ve Veri Fonksiyonları

Uzunluk Fonksiyonu, Küçükharf Fonksiyonu Büyükharf Fonksiyonu, Soldan Fonksiyonu Sağdan Fonksiyonu, Parçaal Fonksiyonu Birleştir Fonksiyonu, Kırp Fonksiyon Mbul Fonksiyonu, Fonksiyonların İç-İçe Kullanım Örnekleri


Bölüm 10: Hedef Ara Ve Senaryolar İle Çalışmak

Hedef Ara İle Aradığınız Sonuca Ulaşmak

Senaryolar’ı Kullanarak Farklı Seçenekler Üzerinde Çalışmak


Bölüm 11: Özet Tablo Raporlamaları Oluşturmak

Özet Tablo Mantığını Anlamak, Alanları Satır, Sütun Ve Toplam Alanlarına Yerleştirmek Özet Tabloları Hızlı Bir Biçimde Biçimlendirmek

Özet Tablo Seçenekleri İle Çalışmak

Alan Üstbilgilerini Göstermek/Gizlemek,

Alan Listelerini Göstermek/Gizlemek

Özet Tablodaki Verileri Yenilemek

Özet Tablonuzun Kaynağını Değiştirmek

Özet Tablonuzdaki Verileri Sıralamak

Özet Tabloların Ayarlarını Değiştirmek

Özet Tabloları Birleştirmek Ve Faklı Tablolardan Tek Tablo Oluşturmak

Dilimleyicileri Kullanmak


0 görüntüleme

Canex Eğitim ve Danışmanlık

Kadıköy/İSTANBUL  ​​