top of page

Excel de Formülsüz Hücre Kelime Değer Değiştirme

Excel de istenilen bir değer başka bir değer ile değiştirilmek isteniyorsa CTRL H yapılır. CTRLF ile deger bulunurken, CTRLH ile de bulunan değer yerine yeni bir değer getirilebilir.

controlh.PNG

CTRL H yaptıktan sonra

Aranan Değer için; Değiştirilmek İstenen Değer                                   

Yeni Değer için; Değişecek Değerin Yerini Alacak Yeni Değer girilir.

Bu örnekte İstanbul yerine İst yapılmak istenmiştir.

controlh2.PNG

Bir değer başka bir değerle değiştirilmek istendiğinde ayrıca hücre biçimi, yazı tipi, dolgu vb. özellikleri de değiştirilebilir. 

CTRL H yaptıktan sonra seçeneklerden format dğişikliği de yapabilirsiniz. 

Örnekte İstanbul yerine İst yapılmak istenmiştir. Ayrıca yeni değer ist için de hücre rengi sarı, yazı tipi kalın yapılmıştır.

Örnekte benzer uygulamalar yapılmıştır.

bottom of page