top of page
Düşeyara (Vlookup) Alan Seçme.PNG

Örnekte A-B sütunları arasında yer alan tablodan E-F tablosunda yer alan No lara ait Şube isimleri getirilmek istenmiştir.

Aranan Değer: E2 hücresi. Çünkü 1 E2 hücresinde bulunmaktadır. E2 hücresine 2 yazıldığında 2 değerini aramış olacaktır.

Tablo Dizisi: A:B aralığı seçilmek yerine belirli bir alan seçilmiştir. Bu belirli alan tablonun ter aldığı A2:B21 aralığıdır.

Sütun_İndis Sayısı: No değeri A sütununda ve No ya ait getirmek istediğim Şube değeri de B sütununda olduğu için A için 1, B için 2. sütun olduğunda 2 yazılmıştır.

Aralık_Bak: Tam sonucu getirmek istediğim için her zaman 0 yazıyorum.

Düşeyara (Vlookup) Alan Seçme Hatası.PNG

Tabloda  1 No ya ait Şube adı ilk sırada gelmiş fakat son sırada gelmemiştir. Yine aynı şekilde 4 No ya ait şube yine gelmiş fakat alt sırada gelmemiştir. 

Bunun nedeni Düşeyara (Vlookup) Formülünde Tablo_Dizisi için alan seçilirken A:B alanı seçilmemiş yerine A2:B21 seçilmiştir. Eğer belirli bir alan seçilecekse mutlaka ilgili alan kilitlenmelidir. Yani ilgili alan seçildikten sonra F4' e basıp kitleme yapılmalıdırı.

 

Excel de Dolar ($) İşareti: İlgili hücrenin kitlenmesini sağlar. Kitleme işlemi F4 tuşu ile yapılır. Laptoplarda ise Fn+4 ile yapılır. ( A$2$:B$21$)

Örneğimizde 4 Nolu şube için bulunmak istenilen değer (Ümraniye Şube) gelmiş fakat son sıralardaki 4 için değer bulunamamıştır. Bunun nedeni alan seçilirken kitleme yapılmamasıdır.

İlk formülde seçilen alan A2:B21 olup formül aşağı indirilmiştir.

2. satırdaki formülde seçilen alan ise A3:B22

3. satırdaki formülde seçilen alan ise A4:B23 olarak devam etmiştir. 

Dolayısıyla alt satırlardaki gelmeyen 4 No lu şube ismi için seçilen değer A6:B25 olmuştur. Bu yüzden 4 nolu şubenin bulunduğu alan (satır) formüldeki seçili alanın dışında kalmıştır.

bottom of page