top of page

Düşeyara (Vllookup) MS Excel de en fazla kullanılan formüllerden biridir. Düşeyara formülü ile bir tablo dizisinde yeralan istenilen bir değer bulunabilir.

Veri kümesi içinde yatay eksende bulunan bir değere ait  veriyi verir. Yani beliritilen kolonda bulunan verileri tarayarak doğru veya en yakın veriyi bulur, onun bulunduğu satırda istenen kolondaki veriyi verir.

Düşeyara (Vlookup) fonksiyonunun en onemli bir diğer özelliği birden fazla veriyi birden fazla sütunda aradiğiniz zaman kullanabileceğiniz refere etme özelliğidir.

DÜŞEYARA.PNG

Düşeyara (Vlookup) formülü örnek videomuzda  No: 1 değerine ait şube adı tabloda aranmaktadır. Yandaki tabloda No 1 e ait değerin Ankara Şube olduğu görülmektedir. 

Eğer aramak istediğiniz değerlerin 100 kayıt ve tablodaki satırın da 10.000 kayıt olduğunu varsayarsak 100 kayıtın yanına getirmek istediğimiz değerleri 1000 verinin olduğu kaynaktan arayıp bulmak zor olacaktır. İşte bu ve benzeri durumlarda Düşeyara (Vlookup) formülünü kullanmaktayız. 

Düşeyara formülünde:

Aranan Değer: Belli bir dizide, kayıtta, veri kümesinde aradığımız değerdir.  (Aranılacak Değer)

Tablo Dizisi: Aradığımız olan değerin bulunduğu tablo dizisidir.(Nerede Aratılacak)

Sütun_İndis Sayısı: Tablodan getirmek istedğimiz değerin bulunduğu sütunun sayısıdır. (Eşleşme Sonrası Kaçıncı Sütun)

Aralık_Bak: 0 ya da 1 girilir. 0 getirilmek istenilen tam değer, 1 ise getirilmek istenilen yaklaşık değer için kullanılır. 0

Aranan Değer:       Aranılacak Değer

Tablo Dizisi:           Nerede Aratılacak

Sütun_İndis Sayısı: Eşleşme Sonrası Kaçıncı Sütun 

Aralık_Bak:              0

Örnekte No' su  1 olan değere ait şube adı aranmaktadır.

Aranan Değer: E2 hücresi. Çünkü 1 E2 hücresinde bulunmaktadır. E2 hücresine 2 yazıldığında 2 değerini aramış olacaktır.

Tablo Dizisi: A:B aralığı seçilmiştir.  A-B tablosunda NO değeri A sütunun yer almak A sütununda yer alan No lara ait şubeler ise B sütununda yer almaktır.

Aradığımız değer tabloda hangi sütunda yer alıyorsa o sütundan itibaren tabloyu seçmeye başlarım. Eğer NO sütunu B sütunuda yer alsaydı tablo B den itibaren seçilmeye başlanacaktı. Tabloda arnılan değere ait getirilmek istenen değer hangi sütunda ise en az o sütuna kadar tabloyu seçimesi gerekmektedir. Şube değeri B sütununda olduğu için B sütununa kadar tabloyu seçilmiştir.

Eğer No değer B sütununda ve Şube değeri de D sütununda olsaydı tablo aralığı B:D sütunu ya da B ve en az D olmak üzere D nin sağında kalan sütun aralığında olacaktır.

Sütun_İndis Sayısı: No değeri A sütununda ve No ya ait getirilmek istenilen Şube değeri de B sütununda olduğu için A için 1, B için 2. sütun olduğunda 2 yazılmıştır. No A sütununda yer alıp  şube D de olsaydı o zaman 4 yazılacaktır.

Aralık_Bak: Tam sonucu getirmek istediğim için her zaman 0 yazılacaktır.

bottom of page