top of page

Excel de Değiştir Formülü Fonksiyonu

Bir deger başka bir değerle Birleştir formülü yardımı ile değiştirilebilir. Bu formülün İngilizcesi Replace dir.

değiştir formülü.PNG

Değiştir formülünde önümüze 4 adet girilmesi gereken alan gelmektedir.

Eski Metin           :   Değiştirilmek istenen değer

Başlangıç Sayısı :   Eski metnin değiştirilmek istenen kararkter başlangıcı

Sayı Karakter     :   Eski metinin başlangıç sayısından itibaren kaç karakterinin değişeceğini belirtir.

Yeni Metin          :   Eski metin yerine gelecek değer

​Örnekte İstanbul yerine Manisa yazılmak istenmiştir.

Eski metin İstanbul olmuştur.

Başlangıç Sayısı: 1 (Çünkü İstanbul keliminin ilk karakterinden itibaren değişiklik olacaktır.)

Sayı Karakter:     8 (En az 8 yazılmalıdır. İstanbul kelimesinin karakter sayısı 8 dir. Tamamı değişecektir.

                             En az 8 olmak kaydıyla 9,10,100 gibi sayılar verilebilir. Çünkü tamamı değiştirilmek istenmiştir.

Yeni metin Manisa olmuştur.
 

değiştir formülü3.PNG

Eski metin; İstanbul

Başlangıç Sayısı: 4 (Çünkü İstanbul keliminin ilk 3 karakteri kalsın istüyoruz.

Sayı Karakter:     8  (8 yazılmıştır. İstanbul kelimesinin karakter sayısı 8 dir. Tamamı değişecektir.

En az 8 olmak kaydıyla 9,10,100 gibi sayılar verilebilir. Çünkü tamamı değiştirilmek istenmiştir.

Yeni metin İstManisa olmuştur.

değiştir formülü1.PNG

Eski metin İstanbul

Başlangıç Sayısı: 1 (Çünkü İstanbul keliminin ilk karakterinden itibaren değişiklik olacaktır.)

Sayı Karakter:     5 ( İstanbul kelimesinin ilk 5 karakteri silinmek istenmiştir.

Yeni metin Manisabul olmuştur.

bottom of page