top of page

Microsoft Office Excel de tekrar eden ya da yinelenen satırları tek bir hamle ile silebilirsiniz. Yine aynı şekilde tekrar eden tüm satırı silebildiğiniz gibi bir veya birden fazla sütünda tekrar eden değerleri de silebilirsiniz. 

Veri - Yinelenenleri Kaldır adımlarını izlemelisiniz. Bu adımı tıkladığınzda listedeki tüm sütunlar seçilmiş olarak gelir. Tümü seçiliyken silme işlemi yaparsanız listede bulunan değerler için benzer satırları siler. Bir ya da daha fazla sütunu seçerseniz sadece o sütundaki benzer değerleri siler. Excel iki sütundaki aynı değerleri bulmak iki sütun seçmeniz gerekmektedir.

tekrar edenleri sil.PNG
tekrar edenleri sil2.PNG

Tabloda 2 sütun olduğu için İL ve KM sütunları otomatik olarak gelir.

İki sütun seçilirken "Tamam" a basılır ise her 2 sütunda aynı olan satırlar silinir. 

Sadece İL seçilir ise İL sütununda aynı olan satırlar silinir.

Sadece KM seçilir ise KM sütununda aynı olan satırlar silinir.

bottom of page