top of page

Excel de alt toplam, otomatik toplam ya da sütun toplama işlemleri;

Menülerden Giriş ve Otomatik Toplam sekmelerinden yapılır. Otomatik Toplam'ın kısa yolu ctrl+m dir. CTRL + M yapıldığında otomatik olarak toplam alınır.

Menülerde Otomatik Toplam seçeneğinde birden fazla işlem bulunmaktadır. 

otomatik toplam.PNG

Otomatik Toplam seçeneklerinden;

*Toplam

*Ortalama

*Sayıları Say

*En Büyük

*En Küçük

işlemleri ile otomatik olarak yapılır.

alt toplam.PNG

Excel de alt toplam, otomatik toplam ya da sütun toplama işlemleri;

Menülerden Giriş ve Otomatik Toplam sekmelerinden yapılır. Otomatik Toplam'ın kısa yolu ctrl+m dir.

alt toplam alan.PNG

C12 Hücresine C sütunun toplamı alınmak istenmektedir. Yani sütun toplanmak istenmektedir. 

C12 Hücresine gelip Otomatik toplam ya da ctrl+m yapıldığında sütunun ya da aralığın otomatik olarak toplamı alınmış olur. 

Örnekte otomatik toplam yapıldığında otomatik olarak alınan aralık C3:C11 arası olur. 

otomatik ortalama.PNG
otomatik toplam.PNG

Excel de otomatik ortalama;

Menülerden Giriş - Otomatik Toplam - Ortalama sekmelerinden yapılır.

C12 Hücresine C sütunun otomatik ortalması alınmak istenmektedir.

Örnekte otomatik ortalama yapıldığında otomatik olarak alınan aralık C3:C11 arası olur. 

C3 ile C11 arasında bulunan sayıların ortalaması bulunmuş our.

otomatik sayıları saydır.PNG
otomatik maksimum.PNG

Excel de otomatik en büyük sayı ya da en küçük sayı için 

Menülerden Giriş - Otomatik Toplam - En Büyük ya da En Küçük seçilir.

Excel de otomatik olarak kaç tane sayı olduğunu bulunmak isteniyorsa 

Menülerden Giriş - Otomatik Toplam - Sayıları Say seçilir.

bottom of page