top of page

Excel de satır ve sütun eklemek için eklemek istenilen alana gelinir ve sağ tıklanır. Ekle adımı izlenir. Sütun un üzerinde iseniz olduğunuz sütunun soluna yeni bir sütun eklerseniz. Satırda ekle işlemi yaparsanız seçtiğiniz satırın bir üstüne satır eklemiş olursanız. 

Satır ve sütun eklemenin kısa yolu ise CTRL ve + tuşlarına aynanda basmaktır. Silme işlemi ise CTRL ve - tuşlarına aynanda basmaktır.

sütun_ekleme.PNG
sütunekleme.PNG
bottom of page