top of page

Tablolar Arası İlişki Kurmak

Access te birden fazla tablo arasındaki ilişki kurularak, bir tablodan diğer tabloya veriler aktarılabilir. Excelde çok kullanılan yöntem olan Düşeyara (Vlookup) işlemleri yapılabilir.

MS Access bizlere Excelde yönetilmesi zor olan büyük datalar arasında daha kolay veri yönetme imkanı sağlamaktadır.

Excelde uygulanan formüllerin Acceste de uygulanması, grafikler ile analize imkan sağlaması yüksek boyutlu datalarda işlemlerde kolaylık sağlamaktadır.

Tablolar Arası İlişki - tablo1.PNG
Tablolar Arası İlişki - tablo2.PNG
Tablolar Arası İlişki - tablo5.PNG

Accces te iki tablo arasında ilişki kurup tablolar arasında verilerin eşleşmesi sağlanabilir.

 

1-Her iki tablodan birleştirilmiş alanların eşit olduğu satırları içerir.

   Bu seçenek ile seçilen bir değerin her iki tablolada eşleştiği verileri getirir.

   Sorgulanan değerin her iki tablodada eşleştiği verileri getirir.

Bu örnek sorgulamada Tablo 1 de ve Tablo2 de İl alanlarına ait Tablo2 deki öğrenci değerlerin gelmiştir.

 

Sorgu Sonucu

Tablolar Arası İlişki - tablo4.PNG

Tablo1 ve Tablo2 de ortak olan iller Ankara ve Malatya' dır.

Dolayısıyla sorgu sonucunda iki ile ait olan bilgiler gelmiştir.

Tablolar Arası İlişki - tablo5.PNG

2- Bir tablo içindeki TÜM kayıtları ve diğer tablo içinden ise yalnızca birleşen alanların eşit olduğu kaytıları içerir.

   Bu seçenek ile ilk tablodaki tüm değerler, ikinci tabloda ise eşleşen değerler gelir.

   

 

Tablo1 deki tüm iller ve bu illere ait Tablo2 deki değerler gelmiştir.

Sorgu Sonucu

Tablolar Arası İlişki - tablo6.PNG
Tablolar Arası İlişki - tablo7.PNG

Tablo2 deki tüm iller ve bu illere ait Tablo1 deki değerler gelmiştir.

3- Bir tablo içindeki TÜM kayıtları ve diğer tablo içinden ise yalnızca birleşen alanların eşit olduğu kaytıları içerir.

   Bu seçenek ile ikinci tablodaki tüm değerler, birinci tabloda ise eşleşen değerler gelir.

   

 

Sorgu Sonucu

Tablolar Arası İlişki - tablo8.PNG
bottom of page