top of page

Link Güncelleme

link.PNG

Bağlı tablo oluşturarak veri kaynağını bağlanan tablolar yapılan güncellemelerin Access' yansıması için güncelleme yapılması gerekmektedir.

Güncelleme işlemi, 

Dış Veri - Bağlı Tablo Yöneticisi - Yenile adımları ile gerçekleştirilir.

bottom of page