top of page

Access Dört İşlem

SORGU 2.png

Access te dört işlem yapılmak istediğinde sorgu alanında ilgili işlemlere başlanılır.

Tablo1 ve Tablo2 de Adet ile Öğrenci alanları toplanmak istediğinde ve bu sonucun da yeni bir sütunda gösterilmek istediğinde sorgu alanına

Toplam Öğrenci Sayısı: [Adet]+[Öğrenci] sorgusu girilmedir. Tabloda bulunan alan adlarının başına ve sonuna "[", "]" işaretleri konur.

SORGU 3.png

İl bazında toplan öğrenci sayısı ([Adet]+ [Öğrenci] sorgulanmak istendiğinden

Sağ üstte bulunan TOPLAMLAR a basılır. 

İL alanında gruplama yapılmak istendiğinde "Grupla" seçilir.

Toplam Öğrenci Sayısı alanında ise "Topla" fonksiyonu seçilir.

Çalıştır a basıldığında sorgu listelenmiş olacaktır.

Sorgu Sonucu

SORGU 4.png
bottom of page