top of page

Access Sorgu Sihirbazı

Query Wizard-2.png

Basit Sorgu Sihirbazı ile Klasik Pivot Table (Özet Tablo) oluşturulabilir.

Listede Tablo üzerine gelip Basit Sorgu Sihirbazı seçildiğinde;

Sol Tarafta Tablo1 de yer alan tüm sütunlar yer alırken, sağ alanda ise sorgunuz için seçilecek sütunlar yer alır. Özet Tablo oluşturmak istediğiniz sütunlar seçilerek "İleri" basılır.

 

Daha sonra sayı formatında yer alan değerlerin hesaplanması için Özet Şeçeneklerinden

  Toplam

  Ortalama

  Minumum

  Maksimum seçeneklerinden biri seçilir.

Eğer kaç adet kayıt olduğu görülmek isteniyorsa Tablo içindeki kayıltarı say kutucuğu tıklanır.

Sorgu tamamlandığında ham halde bulunan Tablo1 aşağıdaki sonucu vermiş olacaktır.

tablo1.PNG

Sorgunun adı TabloSorgu1 olarak Sorgular Listesine otomatik olarak eklenir.

İl bazında Adet toplam olarak sonuçlanmış olacaktır.

Query Wizard-4.png
Query Wizard-3.png
bottom of page